Kurumsal Kimlik - Amaç - Kalite BelgeleriProjelerFaaliyet ve Uygulama Alanları.Makine ParkıİştiraklerimizReferanslarİş Başvuru FormuFaydalı Linkler

       

1-Fiyat Avantajı
Personel, akaryakıt, yedek parça ve diğer giderlerde idarelerin harcamaları mukayese edildiğinde idare lehine büyük avantajlar sağlamaktadır.
 
2-Süre Avantajı

Yapılan hizmetler mevcut uygulamaya göre daha çabuk ve zaman tahdidi konularak neticelendirilmektedir. Örneğin; su ve kanal arızaları gün aralığından saat aralığına inmiştir.

 
3-Müşteri (Vatandaş-Abone) Memnuniyeti
Yapılan bu hizmetler şu ana kadarki edinilen tecrübelerden anlaşıldığı üzere vatandaş tarafından büyük taktir toplamış ve uygulayıcı idarelere abone memnuniyeti olarak geri dönmüştür.
 
4-Yeni Teknoloji Transferi
Kanalların periyodik temizliğinin yapılması sonucu kanal akış hızları düzelecek, buna bağlı olarak arızalar asgariye inecek sistem sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır.Kanal görüntülenmesi, arıza tespiti ve rehabilitasyonlarının yapımı aşamasında, mevcut trafik düzeni ve yaya akışı etkilenmemekte, çevreye de rahatsızlık verilmemektedir. Ayrıca, sistemin tamamı CD ortamında görüntülenerek ve dokümantasyonları alındığı için ileriki aşamalarda sistemle ilgili verilecek kararlar ve doğabilecek arızalara müdahaleler çabuklaşacaktır. Bu sistem, ABD ve AB ülkelerinde uzun yıllardan beri Şehir Yönetimleri tarafından kullanılmaktadır. Aynı sistem gerek araç gereç, gerekse bilgi teknolojisi olarak ülkemize aynen getirilmiş olacaktır.
 
5-Toplam Kalite
Fiyat avantajı, süre avantajı, müşteri memnuniyeti ve yeni teknolojiler kullanılarak yapılan işlerin çevre ve insan sağlığına katkıları nedeniyle, idareler ve kent yöneticileri vatandaş nezdinde taktirle karşılanmaktadır.
 
 Mesnevi Cd. Komşu Sok. No:1/5 Çankaya
Tel:+90.312 440 45 63 Pbx Fax:+90.312 438 74 55
info@akadinsaat.com